xăm mí mắt đẹp

Cho hỏi xăm mí mắt trên như thế nào?

12/2015 17

Cho hỏi xăm mí mắt trên như thế nào? Có nhiều bạn hỏi rằng xăm mí mắt trên như thế nào thực ra mình cũng chưa sử dụng bao giờ nên không biết. Hôm trước có dịp đi dự một cuộc hội thảo về làm đẹp may m