thời gian chữa sẹo lồi

Xóa sẹo lồi mất bao nhiêu thời gian

11/2014 08

Câu hỏi: Cách đây  1  năm tôi có tẩy nốt ruồi và để lại sẹo lồi. Vết sẹo ấy của em to bằng đầu đũa và bị ở cổ. Giờ em muốn xóa sẹo thì nên dùng phương pháp nào và xóa sẹo lồi trong thời gian bao lâu t