có nên dùng thuốc trị sẹo

Thuốc trị sẹo ở mặt sao không hiệu quả?

08/2014 28

Em nghe nói uống thuốc trị sẹo ở mặt là cách làm đẹp da khá hiệu quả. Vì vậy, em đã tìm mua và áp dụng vài tháng và thấy vết sẹo chỉ mờ hơn trước một chút thôi. Nếu cứ uống thuốc thế này thực sự tốn k